Početna » Počela sjednica Savjeta ministara BiH: Na dnevnom redu program javnih investicija

Počela sjednica Savjeta ministara BiH: Na dnevnom redu program javnih investicija

by Urednistvo

Sjednica Savjeta ministara na čijem dnevnom redu je prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH za period od 2023. do 2025. godine počela je u Sarajevu.

Predlagač programa javnih investicija je Ministartvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

Na predloženom dnevnom redu je i izvještaj o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo bezbjednosti.

Pred ministrima će se na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa naći i odluka o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad članovima i sekretaru Pravnog tima za izradu Strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Ministarstvo saobraćaja i komunikacija podnijeće informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radio-televizijskih servisa u BiH.

Dnevnim redom je obuhvaćena i informacija o usvajanju drugog privremenog izvještaja o usklađenosti BiH sa preporukama Greko u četvrtom krugu evaluacije.

Na dnevnom redu je i izvještaj o radu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2022. godinu, izvještaj o radu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za 2022. godinu i izvještaj o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH u periodu od 2018. do 2027. godine.

Pred ministrima će se naći i zahtjev za dostavljanje mišljenja o prijedlogu zakona o moru, čiji su predlagači poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago.

Dnevnim redom predviđeni su i prijedlozi odgovora na osam poslaničkih pitanja, kao i informacija o održavanju šestog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH.

You may also like

Adriapress

Bez filtera, bez igara. Gradimo regionalne mostove informacije.

Najnovije

@2023 Adriapress – Sva prava zaštićena.