Početna » Vlada RS zvanično najavila novo zaduženje: “Srpska nije prezadužena”

Vlada RS zvanično najavila novo zaduženje: “Srpska nije prezadužena”

by Urednistvo

Vlada Republike Srpske danas je usvojila dvije odluke o zaduženju putem prodaje obveznica Republike Srpske na berzi.

Vlada Republike Srpske saopštila je da je na jutrošnjoj sjednici usvojila dvije odluke o emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu i u okvirima Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

“Riječ je o planiranom zaduženju, u skladu sa ranije donesenim dokumentima i Budžetom za 2023. godinu. Prema usvojenoj Odluci o 59. emisiji obveznica Republike Srpske planirano je da se emituje 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu evro. Glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću (po isteku roka od sedam godina od dana registracije emisije), a kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije)”, navodi se u objašnjenju.

Vlada u odluci o 60. emisiji obveznica navodi da  javnom ponudom planira da emituje 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje.

“Ova emisija se emituje u valutnoj klauzuli konvertibilna marka. Glavnica se isplaćuje godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) na način da se od nominalnog iznosa isplaćuje 10% u 2024. godini, 10% u 2025. godini, 10% u 2026. godini, 10% u 2027. godini i 60% u 2028. godini. Kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) i računa se na neotplaćeni dio glavnice”, obrazloženo je u saopštenju.

Pojašnjava se da namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica jeste obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu.

“Republika Srpska odgovorno upravlja svojim finansijama i uporedo sa odlukama o zaduživanju koje su definisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama, te odlukama o kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju, redovno izmiruje sve obaveze i istovremeno otplaćuje stari dug. Prema posljednjim podacima, stanje ukupnog duga Republike Srpske, kada se poredi sa kretanjem BDP-a, iznosi 40,8% BDP-a, a javnog duga 34,4% BDP-a, na osnovu čega se može zaključiti da Republika Srpska nije prezadužena, te da ima kapaciteta da sve dospjele obaveze izmiri u roku i u skladu sa strateškim dokumentima i planovima Vlade Republike Srpske”, zaključeno je u saopštenju.

(MONDO)

You may also like

Adriapress

Bez filtera, bez igara. Gradimo regionalne mostove informacije.

Najnovije

@2023 Adriapress – Sva prava zaštićena.